صبح جمعه با گوشه: ساز تو را لال کردند و گوش مرا پُر
صبح جمعه با گوشه: ساز تو را لال کردند و گوش مرا پُر

جمعه‌های این روزهای‌تان مثل جمعه‌های بچگی، کسل‌کننده است یا الان حال و هوای بهتری دارد؟ آهنگ‌های صبح جمعه با گوشه...

صبح جمعه با گوشه: می‌تونی مشت منو وا بکنی
صبح جمعه با گوشه: زیرکی را گفتم این احوال چیست؟
صبح جمعه با گوشه: از پرندگانی که می‌خوانند
صبح جمعه با گوشه: هنوز آب از آب تکان نخورده