نوروز ۹۴
صبح جمعه با گوشه: عید هم که تمام شد و رفت
صبح جمعه با گوشه: عید هم که تمام شد و رفت

خوب عید هم تمام شد، رفت تا عید بعدی. خوش گذشت؟ می‌دانم برای بیشتر شما در ایران هنوز تا پایان...

چه دشوار است تماشای قرص ماه به تنهایی
چه دشوار است تماشای قرص ماه به تنهایی

او را به عنوان یکی از نامی‌ترین اخترشناسان ایرانی می‌شناسند که بر علم ستاره‌شناسی دوران خودش تاثیر فراوانی گذاشته. مردی...

تصویرسازی که نیش می‌زد
تصویرسازی که نیش می‌زد

دوستان و نزدیکان آندره فرانسوا، در پاریس کاریکاتوریست‌ها و هنرمندان گرافیتی بودند که تشویقش می‌کردند به تصویرسازی و طراحی جدی‌تر...

صبح جمعه با گوشه: دست بزنیم و شادی کنیم