گلت کدو سبز، پنیر و گوجه‌فرنگی تابستانی
صبح جمعه با گوشه: تهران مال ماست، اما جای ما نیست
ترس‌هایم را نقاشی می‌کنم
ترس‌هایم را نقاشی می‌کنم

«از کودکی عاشق این بودم که گوشه‌ای بنشینم و نقاشی کنم اما مادرم اجازه نمی‌داد. او می‌گفت باید خودم را...

صبحانه؛‌ مربای زردآلو و تخم‌ شربتی
صبحانه؛‌ مربای زردآلو و تخم‌ شربتی

اگر مربا درست کردن چندان امیدوارتان نمی‌کند یا از ریزه‌کاری‌های قوام‌آمدن و توصیه‌های این و آن برای پخت یک مربای...

صبح جمعه با گوشه: حالم خوب است
صبح جمعه با گوشه: حالم خوب است

صبح جمعه با گوشه این هفته از آن سرخوش‌هاست؛ آنهایی که دلشان خوش است و آنهایی که دلشان می‌خواهد خوش...

پهلوی پرچینِ غرقِ در گل‌های حنا
پهلوی پرچینِ غرقِ در گل‌های حنا

قلم‌‌کاری روی پارچه از هنرهای سنتی ایران به خصوص اصفهان است؛ نام این نقاشی و طراحی با ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌هایش روی پارچه نخی...