چشم، در کل سطحی است گوش، عمیق و شهودی. سوت قطار تصویر کاملی از ایستگاه راه‌آهن را در ذهن مجسم می‌کند. آن چیزی را قابل مشاهده کن که بدون کار تو، احتمالا هرگز به چشم نمی‌آمد.
اگر چشم کاملا پیروز شود، هیچ‌چیز به گوش نمی‌بخشد. آدم نمی‌تواند در عین حال هم چشم باشد و هم کاملا گوش.*

صبح جمعه با گوشه شماره ۲۵۱ را در ساندکلاود گوشه بشنوید:


 

 

تیتر: ژان باتیست کورو
عکس: برسون در کارگردانی ِ فیلم «ناگهان بالتازار»۱۹۶۶
*بخشی از کتاب یادداشت‌هایی دربارهٔ سینماتوگرافی، روبر برسون، ترجمه؛ علی‌اکبر علیزاد/ماکان/۱۳۸۹

نظر یا پیشنهاد دهید: