مرد و زن
وقتی زن و مرد را زیر میکروسکوپ می گذاری و کمی از تفاوت‌های روح و روان و جسم‌شان را می‌بینی فکر می‌کنی که اصلا شاید سازنده، اینها را بیشتر برای «اختلاف» ساخته تا «ائتلاف».
یکی می‌گفت، هنر باید نفاق ایجاد کند و مثلا وقتی مردم از سالن سینما بیرون می‌آیند، نظرشان از زمین تا آسمان با هم فرق کند و بین‌شان بحث و جدل دربگیرد، وگرنه آفرینشی در آن فیلم وجود ندارد و چیزی می شود مثل بی‌شمار فیلم‌های سفارشی یا تبلیغاتی که اتفاقا قرار نیست هیچ اختلاف و جر و بحثی را بوجود بیاورند.

گر عشق نبودی و غم عشق نبودی
چندين سخن نغز که گفتی؟ که شنودی؟

ور باد نبودی که سر زلف ربودی
رخساره‌ٔ معشوق به عاشق که نمودی؟

-منسوب به سهروردی

گذشته از این «زندگی در اعماق، امن است اما زیبا نیست.
ماهیانی که در اعماق زندگی می‌کنند صید نمی‌شوند اما طلوع آفتاب را هم نمی‌بینند»*.

آهنگ‌های جمعهٔ دویست‌وسی‌وسوم در ساندکلاد گوشه:

*رسول یونان
عکس: Yijun Liao