رفتنی گوشه
برای بخش‌های دیدنی، شنیدنی، خواندنی، رفتنی، خوردنی و ساختنی گوشه، ویدیوهای نُقلی و خیلی کوتاهی درست کردیم که به مرور با هم می‌بینیم.
اگردوست دارید گوشه را به دوستانتان معرفی کنید، شاید این ویدیوهای خیلی کوتاه برای معرفی بخش های گوشه، بد نباشد. از این ویدیوها، «رفتنی» را ببینید که ۴۰ ثانیه است و در گیلان می‌گذرد. نظر و پیشنهادتان را هم لطفا پایین صفحه برایمان بنویسید که آنان که نظر می‌دهند از بی‌نظران، برترند.