پوستر فیلم روبی اسپارکز، ساخته زو کازان ۲۰۱۲

تصور کنید نویسنده‌ای هستید که یک بار یک شاهکار نوشتید و دیگر ایده‌ای ندارید. بعد آرام آرام به یک رومانس کلیشه‌ای معمولی می‌رسید و آن را با بی‌میلی بسط می‌دهید: آرام‌آرام می‌بینید آدمی که در نوشته‌ها آفریدید سر از خانه و زندگی‌تان درآورده. اولش شوکه‌اید و بعد او را به عنوان عشق واقعی و جاندار در زندگی خود، می‌پذیرید… ولی با وسوسه‌های تغییر و بازی با کسی که عاشق‌اش شده‌اید، چه می‌کنید؟

زو کاران، نوه الیا کازان ( کارگردان و نویسنده آمریکایی) آنقدر نوشت و نوشت تا بعد از یک دوره  پرشور نویسندگی در کالج ییل، فهمید مثل بقیه اعضای خانواده فقط می‌خواهد بنویسد و بنویسد. آنقدر نوشت تا توانست خیال‌هایش را فیلمنامه کند و فیلمنامه‌اش را فیلم و فیلم‌اش را بازی…

جایی کالوین، شخصیت نویسنده می‌گوید: در شرایطی قرار دارد که هر نویسنده‌ای می‌تواند گواهی دهدِ خوشبخت‌ترین، موفق‌ترین حالت است: در حالتی که کلمات از طرف او نمی‌آیند بلکه از درون‌اش سرازیر می‌شوند.

دختر موحنایی با چشمانی درخشان و وجود پرشورش در فیلم روبی اسپارکز آنقدر جهانی شد که ایده سورئال فیلم مستقل‌اش حالا در هالیوود به شدت طرفدار پیدا کرده.

بخشی از موسیقی فیلم را از اینجا بشنوید.

تصور کنید نویسنده‌ای هستید که یک بار یک شاهکار نوشتید و دیگر ایده‌ای ندارید. بعد آرام آرام به یک رومانس کلیشه‌ای معمولی می‌رسید و آن را با بی‌میلی بسط می‌دهید: آرام‌آرام می‌بینید آدمی که در نوشته‌ها آفریدید سر از خانه و زندگی‌تان درآورده...
کارگردان: Jonathan Dayton, Valerie Faris
بازیگرها:
زو کازان