کریس سکلز

کریس سیکالز در استودیویی که تنهایی اداره می‌کند، به سبک خودش کارهای تبلیغی انجام می‌دهد؛ سیکالز ابتدا طرح ساده‌ای از ایده‌اش را می‌کِشد بعد آن را نقاشی می‌کند و در آخر مجسمه‌ نقاشی را در صحنه‌ای که با دقت، جزییاتش را ساخته و نورپردازی کرده قرار می‌دهد و از تمام صحنه عکس می‌گیرد.
Asko Long legs
سیکالز با این روش برای خیلی از مقاله‌ها و جلد مجله‌ها هم تصویرسازی کرده. اینجا می‌توانیم تصویر ۳۶۰درجه‌ای را از اتاق کارش و ده‌ها مجسمه‌ای که برای تصویرسازی‌های گوناگون آفریده، ببینیم.
اینجا هم مراحل آفرینش یکی از کارهایش، از مرحله طرح ابتدایی تا عکس نهایی نشان داده شده.

کریس سیکالز
کریس سیکالز با یکی از مجسمه‌هایش

سیکالز اسم استودیواش را Red Nose گذاشته و دماغ خیلی از کاراکترهایش هم قرمز است و بعضی از این مجسمه‌های دماغ‌قرمز را در سایتش به بهای ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار می‌فروشد