صبح جمعه با گوشه؛ بگذار بخندند، به دل مگیر

صبح جمعه با گوشه؛ بگذار بخندند، به دل مگیر

و می‌خواستی آن جهان ِ دیگر جایگزینِ تنهایی ِ خفقان آور ِامروز شود جایگزین این زمان ویران بگذار بخندند، به … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه:  کمی تا قسمتی خوشحالم
صبح جمعه با گوشه: جمعهٔ کولی‌ها

صبح جمعه با گوشه: جمعهٔ کولی‌ها

می‌گویند کولی‌هایی که امروز در جهان پراکنده‌اند، از هند آمده‌اند و از ایران گذشته‌اند تا به اروپا و جاهای دیگر … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه

صبح جمعه با گوشه

خواننده‌های صبح جمعه با گوشه پنجاه و ششم در این هفته، یا ۱۹ ساله هستند یا نام مستعار دارند.  بیشتر خوانندگان … ادامهٔ نوشته »
شبی با اپرا