همبرگر خدایان

همبرگر خدایان

بعضی از دوستان گوشه همچنان از ما آشپزنماها می‌خواهند غذایی را پیشنهاد کنیم که فر و مایکروویو نخواهد و نیازی … ادامهٔ نوشته »
پنجاه سال پیش چه می‌خوردیم؟
سینما گوشه، پنجشنبه ششم

سینما گوشه، پنجشنبه ششم

فرصت کمی داشتم و باید درباره کشاورزی و تولید مواد خوراکی چیزی یاد می‌گرفتم. وقتی برای خواندن نبود و فکر … ادامهٔ نوشته »