جمعه کمانچه؛ که باشم من که مانم یا نمانم؟ تو را خواهم که در عالم بمانی

جمعه کمانچه؛ که باشم من که مانم یا نمانم؟ تو را خواهم که در عالم بمانی

امروز هر دختر و پسری که دستی به سه‌تار می‌زند، نام «سیم مشتاق» را شنیده است. اگر کمی کنجکاو باشد، … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ جشن ِ سازها

صبح جمعه با گوشه؛ جشن ِ سازها

تا حالا هیچ قدرتی نتوانسته سازهای موسیقی را نابود کند؛ در تاریخ، نهادهای قدرتمندی موسیقی را رقیب خودشان دیده‌اند، سازها … ادامهٔ نوشته »