صبح جمعه با گوشه؛ امروز آخرین روز جهان است

صبح جمعه با گوشه؛ امروز آخرین روز جهان است

تصور کنید امروز واقعا آخرین روز جهان باشد، البته احتمالش کم نیست که با سیاستمدارانی که در گوشه و کنار … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه: می‌تونی مشت منو وا بکنی

صبح جمعه با گوشه: می‌تونی مشت منو وا بکنی

صبح جمعه با گوشه این هفته مارتیک دارد، عهدیه و رامش و خیلی‌های دیگر از قدیمی‌ها. این‌ها را که گوش … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه: زیرکی را گفتم این احوال چیست؟

صبح جمعه با گوشه: زیرکی را گفتم این احوال چیست؟

داستان آن نمرای پاکیزه سرشت که زیرکی را پرسید که چرا حال و احوال ما اینگونه شد و چه شد … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه: مگر چند بار زندگی می‌کنیم؟
صبح جمعه با گوشه: دخترها هم فقط می‌خواهند خوش بگذرانند

صبح جمعه با گوشه: دخترها هم فقط می‌خواهند خوش بگذرانند

صبح جمعه با گوشه این هفته را زامی، دوست نادیده و مهمان ما، نوشته. «زامی» معتقد است، آدم‌ها دو دسته‌اند: ۱. آنهایی … ادامهٔ نوشته »