صبح جمعه با گوشه؛ کمی تا قسمتی راک و پاپ ایرانی

صبح جمعه با گوشه؛ کمی تا قسمتی راک و پاپ ایرانی

صبح جمعه‌های کمی را در گوشه با موسیقی‌های ایرانی شروع نکرده‌ایم. صبح جمعه حسین‌قلی و صبح جمعه با صدای زنان … ادامهٔ نوشته »