صبح جمعه با گوشه؛ جمعه کریسمسی

صبح جمعه با گوشه؛ جمعه کریسمسی

شاید یادتان باشد، بچه که بودیم و تلویزیون دو تا کانال بیشتر نداشت، شب کریسمس که می‌شد اول یکی دو … ادامهٔ نوشته »