جَز گـُـرجی

جَز گـُـرجی

نینو کاتامادزه خواننده سبک جَز گرجستان در دنیای موسیقی و میان دوستداران جاز نام آشنایی است و در گوشه و … ادامهٔ نوشته »