جمعه پدر و دختری؛ پدر کجای قصه ناپدید شد؟

جمعه پدر و دختری؛ پدر کجای قصه ناپدید شد؟

بعضی پدرها ساز دست دخترها می‌دهند، بعضی هم البته ساز و پَروبال دخترها را می‌شکنند. بعضی از پدرها گاهی برای … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ می‌خوانم نغمهٔ نو، نغمهٔ نو

صبح جمعه با گوشه؛ می‌خوانم نغمهٔ نو، نغمهٔ نو

هرسال این موقع‌ها دم و دستگاه عریض و طویل تلویزیون ایران، یادش می‌آید که چهارتا «بایراموز مبارک» زوری یا چند … ادامهٔ نوشته »
سازهای موسیقی ایرانی