دوستی در سکوت

دوستی در سکوت

«ناشنوایان صدا را نمی‌شنوند اما از راه لرزش هوا موج صدا را حس می‌کنند. بعضی از این ناشنواها می‌توانند با … ادامهٔ نوشته »