صبح جمعه با گوشه؛ جمعه ایرانی
دیگر جای آرمیدن نیست

دیگر جای آرمیدن نیست

مُنیر وکیلی، از اولین خواننده‌های اُپرا در ایران بود. سال ۱۳۰۱ در تبریز به‌دنیا آمد و اسفند ۱۳۶۱ که به … ادامهٔ نوشته »