مشهور شدن در روزگار سردرگـــُمی

مشهور شدن در روزگار سردرگـــُمی

این جمله‌های آشنا، نکتهٔ مشترکی دارند؛ انسان زادهٔ شرایط نیست. شرایط، زاییدهٔ انسان است. – بنجامین دیزرائیلی شرق و غرب … ادامهٔ نوشته »
زَن: یک روایت خودمانی

زَن: یک روایت خودمانی

ناتالی انجیِـر Natalie Angier نویسندهٔ کتاب «زن: یک روایت خودمانی» آن را کتابی شخصی در ستایش بدن زن، آناتومی، شیمی … ادامهٔ نوشته »
کتاب‌هایی برای جان‌به‌در بُردن در ترامپستان؛ بی‌شمارند غافلان

کتاب‌هایی برای جان‌به‌در بُردن در ترامپستان؛ بی‌شمارند غافلان

از غزالی و مولوی گرفته تا حکیمان بوشیدوی ژاپنی، گفته‌اند که کار جهان بر اساس غفلت و نادانی می‌گذرد. گفته‌اند … ادامهٔ نوشته »
خواب همه‌چیز است
می‌توانیم درباره چیز بهتری حرف بزنیم؟

می‌توانیم درباره چیز بهتری حرف بزنیم؟

تصور کنید دو انتخاب دارید: ۱- ۳۴۷۴۸روز زنده‌اید. چهار هفته پایانی زندگی‌تان را در بیمارستان می‌گذرانید، ناراحت و نیمه‌هشیار، و … ادامهٔ نوشته »
وقتی از گشت و تماشا سیر شدی، دراز بکش و بمیر

وقتی از گشت و تماشا سیر شدی، دراز بکش و بمیر

«پس تو هم گردش می‌کنی؟ روش خوبی پیش گرفته‌ای. برو سیاحت کن. بگرد! وقتی از گشت و تماشا سیر شدی، دراز … ادامهٔ نوشته »