صبح جمعه با گوشه: جَز قفقازی

صبح جمعه با گوشه: جَز قفقازی

اوائل کار گوشه نینو کاتامادزه خواننده گرجی را معرفی کردیم. این هفته باز هم سراغ  موسیقی جَز سه کشور گرجستان، … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ مردان قفقاز

صبح جمعه با گوشه؛ مردان قفقاز

پس از زنان پاریسی و قفقازی اگر نوبتی هم باشد، نوبت مردان قفقاز است و این جمعه، صبح جمعه با … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ زنان قفقاز