مشتاق ِ دیدار
آقا باقر

آقا باقر

این پیاله یا فنجان طلایی که در موزه اشمولین دانشگاه آکسفورد نگهداری می‌شود،‌ از کارهای «آقا باقر» نقاش و میناساز سرشناس اصفهان … ادامهٔ نوشته »