صبح جمعه با گوشه؛ گاهی به یاد من باش

صبح جمعه با گوشه؛ گاهی به یاد من باش

آهنگ‌های صبح جمعه با گوشه دویست‌ودوازدهُم را با یادی از آذر محبی (رامش) بشنویم که سال‌هاست به گفتهٔ خودش، به … ادامهٔ نوشته »
جمعهٔ عطّار نیشابوری؛ با خون نوشتن بر دریا
صبح جمعه با گوشه؛ من آنم که با زمانه نسازم، و زمانه با من
صبح جمعه با گوشه؛ جمعه آهن و زخم خاک و زجر آدم

صبح جمعه با گوشه؛ جمعه آهن و زخم خاک و زجر آدم

صبح جمعه با گوشه ۱۵۷ را زامی، دوست نادیده و یکی‌یکدانه ما، نوشته است. آدمی به امید زنده است. امید … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه: می‌تونی مشت منو وا بکنی

صبح جمعه با گوشه: می‌تونی مشت منو وا بکنی

صبح جمعه با گوشه این هفته مارتیک دارد، عهدیه و رامش و خیلی‌های دیگر از قدیمی‌ها. این‌ها را که گوش … ادامهٔ نوشته »