مشهور شدن در روزگار سردرگـــُمی

مشهور شدن در روزگار سردرگـــُمی

این جمله‌های آشنا، نکتهٔ مشترکی دارند؛ انسان زادهٔ شرایط نیست. شرایط، زاییدهٔ انسان است. – بنجامین دیزرائیلی شرق و غرب … ادامهٔ نوشته »
زَن: یک روایت خودمانی

زَن: یک روایت خودمانی

ناتالی انجیِـر Natalie Angier نویسندهٔ کتاب «زن: یک روایت خودمانی» آن را کتابی شخصی در ستایش بدن زن، آناتومی، شیمی … ادامهٔ نوشته »
خواب همه‌چیز است
خانم رابینسون بدنام می‌شود

خانم رابینسون بدنام می‌شود

روز چهاردهم ماه  ژوئن سال ۱۸۶۸ سر کرسول کرسول، قاضی دادگاه طلاق در بریتانیا با سایر قضات این دادگاه در … ادامهٔ نوشته »