استودیوی دماغ‌قرمزها

استودیوی دماغ‌قرمزها

کریس سیکالز در استودیویی که تنهایی اداره می‌کند، به سبک خودش کارهای تبلیغی انجام می‌دهد؛ سیکالز ابتدا طرح ساده‌ای از … ادامهٔ نوشته »
عروسک‌هایی برای فلیکس

عروسک‌هایی برای فلیکس

پل کله را با نقاشی‌هایش می‌شناسند اما در کنار این نقاشی‌ها، او برای فلیکس، پسرش عروسک‌هایی ساخت که همه آنها البته … ادامهٔ نوشته »