صبح جمعه با گوشه؛ همینش هم خوب است

صبح جمعه با گوشه؛ همینش هم خوب است

– تماشاچی‌ها! – ها؟ – تماشاچی‌ها! – ها؟ – کم‌اید، تماشاچی‌ها! – منظورت چیه کم‌ایم؟ (دور و برش را نگاه … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ آهنگ‌هایی از هفت کشور خطرناک جهان

صبح جمعه با گوشه؛ آهنگ‌هایی از هفت کشور خطرناک جهان

این هفته در صبح جمعه با گوشه ‌ شماره دویست‌وچهارم، با رعایت تمام مسایل ایمنی، سری به هفت کشور خطرناک روی زمین … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ ولادیمیر امروز نمی‌آید

صبح جمعه با گوشه؛ ولادیمیر امروز نمی‌آید

صبح جمعه با گوشهٔ شماره دویست‌وسوم را خسرو خُلدآشیان، از دوستان گوشه، برای ما نوشته است. چشمم به پنجره بود، … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ من نه آن بودم كه آسان جان دهم در راه عشق

صبح جمعه با گوشه؛ من نه آن بودم كه آسان جان دهم در راه عشق

آهنگ‌های صبح جمعه با گوشه صدوهفتادوپنجم را یاسمن جلادت، دوست نادیده گوشه انتخاب کرده و برای ما فرستاده. اگر شما … ادامهٔ نوشته »