جمعهٔ سَعدی؛ هر چه زود برآید، دیر نپاید

جمعهٔ سَعدی؛ هر چه زود برآید، دیر نپاید

چند سالی است که روز اول اردیبهشت‌ماه را روز سعدی نام‌‌گذاری کرده‌اند. شواهد نشان می‌دهد، در روزگار ما حافظ بر … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ گاهی به یاد من باش

صبح جمعه با گوشه؛ گاهی به یاد من باش

آهنگ‌های صبح جمعه با گوشه دویست‌ودوازدهُم را با یادی از آذر محبی (رامش) بشنویم که سال‌هاست به گفتهٔ خودش، به … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ که دلم چیزی نخواهد

صبح جمعه با گوشه؛ که دلم چیزی نخواهد

آهنگ‌های نخستین صبح جمعه با گوشه در سال ۹۶ را با نگاهی به حکایت‌هایی از «سیرت پادشاهان» و «فضیلت قناعت» گلستان … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ جوی کوچک چهارساله‌ای که می‌رود تا تیره نشود
صبح جمعه با گوشه؛ من آنم که با زمانه نسازم، و زمانه با من
صبح جمعه با گوشه: تهران مال ماست، اما جای ما نیست

صبح جمعه با گوشه: تهران مال ماست، اما جای ما نیست

«با خودم مى‌گويم، یک روز برمى‌گردم. يك روز خوب خوشبخت ـ خانه‌اى، باغكى يا باغچه‌اى رو به كوه و آفتاب … ادامهٔ نوشته »