صبح جمعه با گوشه؛ مرگ و زندگی با کلمه‌ها پوشیده‌ست

صبح جمعه با گوشه؛ مرگ و زندگی با کلمه‌ها پوشیده‌ست

هنوز هم گه‌گاهی می‌خندیم. از ته دل به همدیگه لبخند می‌زنیم. هرهر و کرکر می‌کنیم اما چند دقیقه بعد احساس … ادامهٔ نوشته »
امید چیزی است پَردار که بر سر روح می‌نشیند

امید چیزی است پَردار که بر سر روح می‌نشیند

صبح جمعه با گوشه صدوپنجاه‌وششم ما مصادف شده با جمعه «فهرست‌ها»؛ وسط امیدها و آرزوها تنها کاری که از دست … ادامهٔ نوشته »
طفلی به نام شادی

طفلی به نام شادی

عکس‌هایی ببینیم از شادی گروهی،‌ که مدتی نایاب بود و حالا پس از مدت‌ها، تجربه‌اش می کنیم. آیه یأس‌خوان‌ها، تحلیل‌گرهای … ادامهٔ نوشته »