صبح جمعه با گوشه؛ جشن ِ سازها

صبح جمعه با گوشه؛ جشن ِ سازها

تا حالا هیچ قدرتی نتوانسته سازهای موسیقی را نابود کند؛ در تاریخ، نهادهای قدرتمندی موسیقی را رقیب خودشان دیده‌اند، سازها … ادامهٔ نوشته »