یک سال با گوشه
ماییم در این گوشه

ماییم در این گوشه

دو ماه از تولد «گوشه» گذشته و فکر کردیم شاید بعد از دو ماه، بد نباشد کمی بیشتر درباره کارمان … ادامهٔ نوشته »
درباره

درباره

«گوشه» دفترچه یادداشت چندنفر است که در آن از چیزهایی که می بینند و دوست دارند با بقیه شریک شوند، می نویسند. این گوشۀ دنج، در دی ۱۳۹۱ با هزینۀ شخصی و کار داوطلبانه چند نفر راه اُفتاده است. نوشته های گوشه، معمولا کوتاه (کم تر از ۲۵۰کلمه) و همراه گالری عکس ، موسیقی و فیلم است.