زمین مدام چیزی را از ما پس می‌گیرد

زمین مدام چیزی را از ما پس می‌گیرد

گاهی به‌زبان آوردن بعضی چیزها شبیه ادا و افه است ولی شاید با عبور از آنها برای فرار از برچسب و … ادامهٔ نوشته »
داستان دو دریاچه

داستان دو دریاچه

ورودی، سه دلار است. پاکت نارنجی آویزان را از صندوق باز می‌کنیم و برای هر ماشین سه دلار در دل پاکت می‌گذاریم. اگر … ادامهٔ نوشته »