صبح جمعه با گوشه؛ جمعه زنان نوازنده ایران
روزانه؛ پیمانه بده

روزانه؛ پیمانه بده

پیش‌تر درباره زب (زیب) و حانیا نوشته بودیم؛ گروه موسیقی دو نفره از کوهات پاکستان  که بیشتر به زبان اردو می … ادامهٔ نوشته »
سازهای موسیقی ایرانی