صبح جمعه با گوشه؛ محصور و بی‌حصر

صبح جمعه با گوشه؛ محصور و بی‌حصر

آسمان کُت آبی تیره‌اش را می‌پوشد ماه به آهستگی از خط الراس درختان ردیف‌شدهٔ کهن می‌گذرد تو تماشا می‌کنی، و … ادامهٔ نوشته »
دنیا در چهرۀ معشوق

دنیا در چهرۀ معشوق

تصور کنید یک روز برای دوست یا دوستانتان در ایمیلی بنویسید آیا از جایی که همین حالا در آن هستند، … ادامهٔ نوشته »