صبح جمعه با گوشه؛ ما برگ‌هایی که خش‌خش می‌کنیم صدایی داریم که به توفان‌‌ها جواب می‌دهد
چشم‏‌ها نه به بینایی‌شان که به عینک می‌نازند

چشم‏‌ها نه به بینایی‌شان که به عینک می‌نازند

رابیندرانات تاگور ِ شاعر، در ایران شناخته‌شده است، به خصوص با کتاب ماه نو و مرغان آواره. اما تاگور دستی … ادامهٔ نوشته »