صبح جمعه با گوشه؛ همه می‌فروشیم و فروخته می‌شویم
روزانه؛ فیلم و آهنگ روز

روزانه؛ فیلم و آهنگ روز

رابطه و خیانت شاید موضوع‌های آشنایی هستند برای قضاوت، به خصوص وقتی موضوع به «فریفتن» می‌رسد. اما این‌ها موضوع‌های خطرناکی … ادامهٔ نوشته »