صبح جمعه با گوشه: امشب اشکی می‌ریزد

صبح جمعه با گوشه: امشب اشکی می‌ریزد

فکر نکنید تیترهای گوشه الکی است. خودتان را آماده کنید، بهانه‌ای بتراشید که اگر بقیه دیدند، جوابی دم دست داشته … ادامهٔ نوشته »
ماییم در این گوشه

ماییم در این گوشه

دو ماه از تولد «گوشه» گذشته و فکر کردیم شاید بعد از دو ماه، بد نباشد کمی بیشتر درباره کارمان … ادامهٔ نوشته »