صبح جمعه با گوشه؛ جوی کوچک چهارساله‌ای که می‌رود تا تیره نشود
یک سال با گوشه
ماییم در این گوشه

ماییم در این گوشه

دو ماه از تولد «گوشه» گذشته و فکر کردیم شاید بعد از دو ماه، بد نباشد کمی بیشتر درباره کارمان … ادامهٔ نوشته »