صبح جمعه با گوشه؛ ما برگ‌هایی که خش‌خش می‌کنیم صدایی داریم که به توفان‌‌ها جواب می‌دهد
ببر روی درخت

ببر روی درخت

داستان کتاب که برای اهالی روستاهای هند چندان غیرعادی نیست، ماجرای ببری‌ست که به روستایی می‌آید و اهالی تا به … ادامهٔ نوشته »