صبح جمعه با گوشه: رد زمان را گم کرده‌ام
می‌شكُفند، نگاه می‌کنیم و فرو می‌ريزند

می‌شكُفند، نگاه می‌کنیم و فرو می‌ريزند

اوتاگاوا کُنی‌یوشی، از آخرین بازماندگان یک سبک هنری نقاشی، چاپ و کنده‌کاری روی چوب است که قصه و افسانه‌های ژاپنی … ادامهٔ نوشته »