صبح جمعه با گوشه؛ ما برگ‌هایی که خش‌خش می‌کنیم صدایی داریم که به توفان‌‌ها جواب می‌دهد
شهر ديگری پيدا خواهد شد بهتر از اين

شهر ديگری پيدا خواهد شد بهتر از اين

قبلا درباره فیووس والاخیس، پیانونواز و آهنگساز یونانی اینجا گفته بودیم. کسی که می‌گوید آهنگسازهای سنتی ایرانی را خوب می‌شناسد … ادامهٔ نوشته »