صبح جمعه با گوشه؛ هر چند درخت‌های سبزند، بویی ز بهار ما ندارد

صبح جمعه با گوشه؛ هر چند درخت‌های سبزند، بویی ز بهار ما ندارد

سال‌هاست که آنتن تلویزیون ندارم و بی‌خبرم، اما همین تشکیلات، در بیشتر سال‌های کودکی و جوانی ِ نسل ِ «دوگانه‌سوز» … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ می‌خوانم نغمهٔ نو، نغمهٔ نو

صبح جمعه با گوشه؛ می‌خوانم نغمهٔ نو، نغمهٔ نو

هرسال این موقع‌ها دم و دستگاه عریض و طویل تلویزیون ایران، یادش می‌آید که چهارتا «بایراموز مبارک» زوری یا چند … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ بهار بهار باز اومدی دوباره

صبح جمعه با گوشه؛ بهار بهار باز اومدی دوباره

صبح جمعه با گوشه این هفته صبح جمعه با اولین روز سال نو است. این گوشه از گوشه برای شما … ادامهٔ نوشته »