صبح جمعه با گوشه؛ همینش هم خوب است

صبح جمعه با گوشه؛ همینش هم خوب است

– تماشاچی‌ها! – ها؟ – تماشاچی‌ها! – ها؟ – کم‌اید، تماشاچی‌ها! – منظورت چیه کم‌ایم؟ (دور و برش را نگاه … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه: در این جاده فرسوده حُکمرانی می‌کنم

صبح جمعه با گوشه: در این جاده فرسوده حُکمرانی می‌کنم

شده احساس کنید، گیر کردید؟ یعنی بخواهید حرکت کنید یا حتی تکانی به خودتان بدهید و ببینید قفل کردید؟ این … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه: مِهی سبُک، تنهایی ِ غلیظ ِ مرا در بغل گرفت

صبح جمعه با گوشه: مِهی سبُک، تنهایی ِ غلیظ ِ مرا در بغل گرفت

صبح جمعه با گوشه مثلا مه گرفته این هفته، حاوی شعار اخلاقی و مادی و معنوی نیست. راوی این روایت … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه: ماییم همیشه شاد بی‌ما

صبح جمعه با گوشه: ماییم همیشه شاد بی‌ما

صبح جمعه با گوشه این هفته به سنت همیشگی، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد دارد. آهنگ‌هایی دوست‌داشتنی که در … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه: جمعه یکم اسفند

صبح جمعه با گوشه: جمعه یکم اسفند

انگار این‌جا رادیو است و من‌هم مجری! البته مهم‌ترین ابزار مجری‌گری، یعنی یک گردنبند مامان سیمپسون‌ها را خریدم که شما … ادامهٔ نوشته »