صبح جمعه با گوشه؛ کاج‌های خاموشِ روبه‌روی خانه ما
نویسنده‌ای که خودش را دَله‌دُزد می‌داند

نویسنده‌ای که خودش را دَله‌دُزد می‌داند

زبان فرانسوی بلد نیستم اما اگر فقط یک کلمه مثل «گلوگاه» را به این زبان می‌دانستم، نمی‌دانم چقدر جرات داشتم … ادامهٔ نوشته »