دسرِ گرمِ زمستانی؛ شیر و سیب
می‌خَزَد دود بر علفزار از پُختِ برنج

می‌خَزَد دود بر علفزار از پُختِ برنج

بیشتر غذاهای ژاپنی‌ها، از دید من یک جور خلاصه‌نمایی و ساده‌گرایی دارند که برایم مثل یک مکتب هنری است. در … ادامهٔ نوشته »