صبح جمعه با گوشه؛ بگذار بخندند، به دل مگیر

صبح جمعه با گوشه؛ بگذار بخندند، به دل مگیر

و می‌خواستی آن جهان ِ دیگر جایگزینِ تنهایی ِ خفقان آور ِامروز شود جایگزین این زمان ویران بگذار بخندند، به … ادامهٔ نوشته »
جز ناگفتنی نمی‌توانم گفت

جز ناگفتنی نمی‌توانم گفت

پیانو می‌نوازد. کارهایش را دنبال می‌کردم تا اینکه روزی نوشت آهنگسازهای ایرانی مثل کلنل علینقی وزیری و حسین سنجری را … ادامهٔ نوشته »