فریدا کالو
دی اچ لارنس، نویسنده انگلیسی جایی نوشته است “خسته‌ام. این آدم‌ها طوری رفتار می‌کنند که انگار سوراخی در وسط قلبم دارم”.

مثل دی اچ لارنس نباشید و آهنگ‌های این هفته را بدون سوراخی در قلب‌تان گوش کنید:

عنوان از شعر آزاده زارعیان.
I am tired. These people make me feel I have a hole in the middle of me

نقاشی: Memory of The Heart, Frida Kahlo, 1937