شرکت متروی استرالیا برای تشویق مردم به رعایت موارد ایمنی، این انیمیشن ۳دقیقه‌ای را منتشر کرده‌است:

چند راه احمقانه برای خودکشی، به پیشنهاد مترو استرالیا: